Avís Legal

El Consell Insular de Menorca manté aquest portal web amb l’objectiu d’informar sobre l’acolliment de menors a Menorca i transmetre la importància del paper de la família acollidora en el desenvolupament biopsicosocial dels nens i les nenes. Es treballa perquè aquesta informació estigui sempre actualitzada. No obstant això, no es pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació estigui permanentment actualitzat.

Titularitat de la pàgina web

Consell Insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 – 07703 MAÓ
971 35 60 50
https://acollimentmenorca.es/
S0733002J

Garanties i responsabilitats

L’accés al web institucional del Consell Insular de Menorca suposa l’acceptació expressa de les polítiques d’aquesta i el compromís de no realitzar cap acte que pugui infringir la llei o les condicions establertes, cosa que podrà comportar si escau les responsabilitats legals corresponents.

El Consell Insular de Menorca es reserva el dret a efectuar en qualsevol moment modificacions i/o actuacions de la informació continguda a la web, de la seva configuració, presentació o condicions legals. Així mateix, no es pot garantir la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web o al seu contingut ni de possibles errors tècnics que es produeixin durant la connexió a Internet. Així com tampoc de possibles danys que es puguin derivar d’interferències, omissions o virus informàtics motivats per causes alienes al titular de la web.

Tot accés a aquest lloc web queda subjecte a les condicions següents:

Els continguts d’aquesta web poden ser reproduïts sempre que se n’esmenti la font, excepte en els casos en què s’indiqui una altra cosa. Quan sigui necessària una autorització prèvia per a la reproducció o ús de dades textuals o d’un altre tipus (imatges, sons, entre d’altres), aquesta autorització cancel·larà l’autorització general abans esmentada i establirà les possibles restriccions d’ús.

Únicament n’està autoritzat l’ús personal no comercial.

No es permet la modificació d’aquest lloc web ni dels seus continguts.

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al Butlletí Oficial de les Illes Balears i en altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i del contingut.

La informació obtinguda a través d’aquesta web té caràcter merament informatiu, sense que se’n pugui derivar, en cap cas, efecte jurídic vinculant.

En qualsevol cas, la informació i els continguts d’aquesta web no es poden al·legar en processos contradictoris amb l’Administració pública i el Consell Insular de Menorca no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que es puguin produir entre els documents impresos de l’administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

El Consell Insular de Menorca no és responsable de la informació que es pot obtenir a través denllaços a sistemes externs que no siguin dependents daquesta administració.

El Consell Insular de Menorca s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

El Consell Insular de Menorca és present a diferents xarxes socials i plataformes, per la qual cosa quan accedeix a qualsevol d’aquestes o altres xarxes ha de tenir en compte que les condicions d’ús aplicables són les que cada plataforma té establertes, les quals no estan determinades per el Consell Insular de Menorca.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest web pot allotjar continguts protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.  Tots els continguts esmentats (textos, audiovisuals, codi, dissenys, logos, marques, entre d’altres) són propietat del titular de la web.

Qualsevol ús no autoritzat d’aquests continguts es pot considerar un incompliment dels drets de propietat intel·lectual o industrial i pot comportar, si escau, les responsabilitats legals corresponents.

La simple navegació o ús del web o dels seus serveis no atorga en cap cas llicència o cessió parcial o total sobre els drets esmentats i queda expressament prohibida qualsevol transmissió, reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial dels mateixos sense previ consentiment dels titulars.

Què és l’acolliment familiar?

Qui pot ser família d’acollida?

Tipus d’acolliment familiar

Suport a les famílies d’acollida

Fes-te família d’acollida en 4 passes

Normativa

Vols acollir?

Posa’t en contacte amb nosaltres. Truca a 971 361 212 o escriu a acolliments@cime.es

Envia un missatge de Whatsapp i et contestarem en horari d’oficina.